Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA Kategori : Semua Soal


★ Soal Tematik SD MI Tema 1 Subtema 2

Ciri-ciri otot jantung adalah ….
A. melekat pada rangka
B. berbentuk silindris
C. inti sel berada di tepi
D. dapat mengembang

Pilih jawaban kamu:
         


Preview soal selanjutnya: UTS PKN SMA Kelas XI Semester 2

Di bawah ini merupakan asas-asas dalam mengadakan hubungan internasional, kecuali ….
a. asas kebangsaan
b. asas pasca sunt servada
c. asas egality right
d. asas courtesy
e. asas reciptostos


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.