Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA Kategori : Semua Soal


★ Ujian Semester 2 Ekonomi SMA Kelas 10

Permasalahan-permasalahan jangka pendek dalam kebijaksanaan makro adalah…
a. inflasi, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran
b. inflasi, pengangguran, dan ketersediaan dana untuk investasi
c. ketimpangan dalam neraca pembayaran dan ketersediaan dana untuk investasi
d. upaya menyerasikan antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasistas produksi, dan ketersediaan dana untuk investasi
e. inflasi, pengangguran, ketimpangan dalam neraca pembayaran, serta upaya untuk menyerasikan pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan ketersediaan dana untuk investasi

Pilih jawaban kamu:
         


Preview soal selanjutnya: Ujian Semester 1 Bahasa Sunda SMP / MTs Kelas 8

Yuni : Nin, bade angkat ka mana ? Mani rurusuhan kitu ?
Nina : Bade ka sakola Yun, kasiangan puguh Nina teh, kedahna mah tabuh 8.00 tos kempel di sakola
Yuni : Har, na aya kagiatan naon di sakolah teh Nin ?
Nina : Ih, teu acan terang nya ? Pan sakola urang teh bade ngiring rampak sekar di Bandung. Tah
minangka wawakilna teh nyaeta ti kelas Nina. Naha Yuni teu ngiringan kitu ?
Yuni : Pami ti kelas Yuni mah ngiringna pasanggiri maca sajak
Nina : Ke, ari Yuni ayeuna bade ka mana deuih, tos aged ?
Yuni : Nya sami bade ka sakola oge, pan bade latihan sareng Bu Susi

————

Dina wacana di luhur, saha anu rek miluan pasanggiri maca sajak ?
a. Bu Susi
b. Yuni
c. Nina
d. Dadan


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.