Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA Kategori : Semua Soal


★ Ujian Nasional Sejarah SMA Kelas 12 Tahun 2017

Perkembangan seni rupa seperti seni pahat, seni lukis, dan seni ukir mengalami kemunduran pada masa Islam jika dibandingkan dengan masa perkembangan Hindu-Buddha. Hal ini disebabkan oleh…

a. Tempat peribadatan Islam tidak memerlukan hiasan seperti candi

b. Semakin berkurangnya objek yang pantas untuk diberi hiasan

c. Jumlah seniman seni rupa sudah semakin berkurang

d. Terbatasnya pengetahuan seniman tentang bentuk seni rupa Islam

e. Terdapat larangan untuk menggambarkan makhluk hidup

Pilih jawaban kamu:
         


Preview soal selanjutnya: Ujian Tengah Semester 1 Ganjil (UTS / MID) IPS SD / MI Kelas 6

Penduduk asli negara Filipina adalah …
a. Negro
b. Aborigin
c. Moro
d. Asmat


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.