Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA Kategori : Semua Soal


★ Ujian Semester 1 Bahasa Inggris SD / MI Kelas 6

The T-Shirt is Rp. 75.000,00
The English sentences for the price is ….
a. Seven five thousand rupiahs
b. Seven fifty thousand rupiahs
c. Seventy fifty thousand rupiahs
d. Seventy five thousand rupiahs

Pilih jawaban kamu:
         


Preview soal selanjutnya: Ujian Semester 1 Bahasa Sunda SMP / MTs Kelas 8

NYIEUN KECAP

Can kungsi aya dina cap botol kecap ditulis nomer dua, nomer tilu, jeung saterusna. salawasna nomer hiji. Pabrik mana wae pasti nyebutkeun yen kecap jieunanana minangka kecap nomer hiji, panghadena, jeung pangngeunahna.
Bisa jadi nu daragang kecap mah moal ngarasa hariwang risi daragang kecapna mubajir jadi runtah, lantaran teu laku. Dagang kecap mah bisa rineh sabab salian ti tahan lila teh jeung taya usumna, meh unggal imah butuh ku kecap.
Teu kitu kumaha, lantaran loba kaolahan anu kudu make kecap. Nyieun sangu goreng, semur daging, orek tempe atawa tahu, jeung sajabana. Munasabah lamun kecap ge kaasupna minangka samara asakan “penyedap rasa” anu teu kurang perluna, teu beda jeung bawang, tomat, pecin, uyah, jeung nu sejenna.

————

Wacana di luhur maparkeun ….
a. prak-prakan nyieun tempe
b. prak-prakan nyieun sangu goreng
c. prak-prakan nyieun kecap
d. prak-prakan nyieun semur daging


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.