Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA Kategori : Semua Soal


★ Ujian Semester 1 Bahasa Indonesia SD / MI Kelas 4

Para warga datang berbondong-bondong untuk melihat pageralan wayang di lapangan.
Sinonim kata berbondong-bondong adalah ….
a. Bersenang-senang
b. Bersuka-cita
c. Beramai-ramai
d. Sendii-sendiri

Pilih jawaban kamu:
         


Preview soal selanjutnya: Ujian Semester 1 Bahasa Sunda SMP / MTs Kelas 8

Kampung Pulo

Kampung Pulo nyaeta ngaran hiji kampung atawa tempat nu aya di desa Cangkuang, kecamatan Leles kabupaten Garut. Disebut kampung Pulo ku sabab eta kampung teh deukeut ka situ, nepi ka ayeuna nelah Situ Cangkuang. Malah di tempat eta oge aya candi, nyaeta Candi Cangkuang.
Masarakat kampung Pulo teh ngagem agama Islam. Tokoh nu mimiti nyebarkeun agama Islam nyaeta Arif Muhammad. Asalna mah utusan ti Mataram anu meunang pancen ti Subhan Ageung pikeun nyerang VOC di Batavia dina abad ke-17. Ku sabab gagal, waktu mulangna deui kalah betah di eta kampung.

————

Kampung Pulo mimiti aya dina abad ka ….
a. 15
b. 16
c. 17
d. 18


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.