Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA Kategori : Semua Soal


★ Ujian Semester 1 Bahasa Sunda SMP / MTs Kelas 8

Dramatisasi sajak nyaeta ….
a. drama wangun ugeran biasana paguneman teh dina wangun puisi
b. drama wangun lancaran biasana dibaca atawa diucapkeun dina basa lancaran
c. drama tina wangun pupuh biasana ditembangkeun
d. drama teu ngagunakeun dialog, tapi ngungkabkeun carita teh ku tari

Pilih jawaban kamu:
         


Preview soal selanjutnya: Ujian Semester 1 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SD/MI Kelas 3

Plastik adalah benda yang memiliki kelebihan berupa ….
a. Berat
b. Keras
c. Ringan
d. Mahal


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.