Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA Kategori : Semua Soal


★ Ujian Semester 1 Bahasa Sunda SMP / MTs Kelas 8

Yuni : Nin, bade angkat ka mana ? Mani rurusuhan kitu ?
Nina : Bade ka sakola Yun, kasiangan puguh Nina teh, kedahna mah tabuh 8.00 tos kempel di sakola
Yuni : Har, na aya kagiatan naon di sakolah teh Nin ?
Nina : Ih, teu acan terang nya ? Pan sakola urang teh bade ngiring rampak sekar di Bandung. Tah
minangka wawakilna teh nyaeta ti kelas Nina. Naha Yuni teu ngiringan kitu ?
Yuni : Pami ti kelas Yuni mah ngiringna pasanggiri maca sajak
Nina : Ke, ari Yuni ayeuna bade ka mana deuih, tos aged ?
Yuni : Nya sami bade ka sakola oge, pan bade latihan sareng Bu Susi

————

Dina wacana di luhur, saha anu rek miluan pasanggiri maca sajak ?
a. Bu Susi
b. Yuni
c. Nina
d. Dadan

Pilih jawaban kamu:
         


Preview soal selanjutnya: Ujian Semester 1 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMP / MTs Kelas 7

Di bawah ini yang tidak termasuk isi yang terkandung dari alinea ketiga pembukaan UUD 1945 adalah ….
A. kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan keinginan luhur bangsa Ibdonesia
B. kemerdekaan yang diperoleh itu hanya semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia saja
C.kemerdekaan yang dicapai itu tidak semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia saja
D. tercapainya kemerdekaan itu didorong oleh motivasi spiritual antara perjuangan dan kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa.


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.