Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA Kategori : Semua Soal


★ Ujian Semester 1 Bahasa Sunda SMP / MTs Kelas 8

Yuni : Nin, bade angkat ka mana ? Mani rurusuhan kitu ?
Nina : Bade ka sakola Yun, kasiangan puguh Nina teh, kedahna mah tabuh 8.00 tos kempel di sakola
Yuni : Har, na aya kagiatan naon di sakolah teh Nin ?
Nina : Ih, teu acan terang nya ? Pan sakola urang teh bade ngiring rampak sekar di Bandung. Tah
minangka wawakilna teh nyaeta ti kelas Nina. Naha Yuni teu ngiringan kitu ?
Yuni : Pami ti kelas Yuni mah ngiringna pasanggiri maca sajak
Nina : Ke, ari Yuni ayeuna bade ka mana deuih, tos aged ?
Yuni : Nya sami bade ka sakola oge, pan bade latihan sareng Bu Susi

————

Paguneman nyaeta obrolan nu dilakukeun ku ….
a. obrolan keur diskusi
b. obrolan nu dilakukeun ku saurang
c. tanya jawab nu dilakukeun di sakola
d. obrolan anu dilakukeun ku dua urang atawa leuwih

Pilih jawaban kamu:
         


Preview soal selanjutnya: Ujian Semester 2 (UAS / UKK) Penjas SMA Kelas 11

Pengaturan pernapasan dalam gerakan senam aerobik dapat dilakukan dengan cara…
a. dibuang perlahan lewat hidung
b. ditarik lewat mulut secara sedang
c. dikeluarkan pelan-pelang
d. ditarik lewat hidung, keluar lewat mulut
e. secara perlahan ditarik, dikeluarkan


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.