Latihan Soal Ujian Semester 2 (UAS/UKK) Pendidikan Agama Islam (PAI) SD / MI Kelas 3


Preview Soal Acak Ujian Semester 2 (UAS/UKK) Pendidikan Agama Islam (PAI) SD / MI Kelas 3

Mulai Latihan :


Terhadap teman kita harus bersifat ….
a. Acuh
b. Setia kawan
c. Mengejek
d. Sombong


Arti man jadda wa jadda adalah ….
a. Seseorang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya
b. Seseorang yang belajar pasti pintar
c. Seseorang yang bersedekah akan mendapat pahala
d. Siapa yang tidak solat akan mendapatkan dosa


Contoh perilaku yang buruk terhadap binatang adalah ….
a. Memeliharanya di kandang
b. Mengadunya dengan hewan lain
c. Memberinya makanan
d. Merawat tempat hidupnya


Solat dzuhur dan ashar memilki jumlah rokaat sebanyak ….
a. 2 rokaat
b. 3 rokaat
c. 4 rokaat
d. 5 rokaat


Contoh perbuatan yang menunjukan cinta terhadap lingkungan adalah ….
a. Membuang sampah di sungai
b. Menumpuk sampah di jalan
c. Melakukan kerja bakti
d. Memelihara kelestarian hutan


Allah mempunyai sifat Mukhalafatuhu lil hawadisi yang artinya adalah ….
a. Berdiri sendiri
b. Menciptakan langit dan bumi
c. Tidak sama dengan makhluk
d. Maha menciptakan


Berikut ini adalah contoh sifat terpuji terhadap teman, kecuali ….
a. Menjenguk ketika sakit
b. Menolong ketika susah
c. Menasihati ketika salah
d. Mengejek ketika lucu


Solat yang dikerjakan pada tengah hari adalah ….
a. Solat subuh
b. Solat magrib
c. Solat dzuhur
d. Solat iysa’


Berikut ini adalah sifat-sifat mulia yang diajarkan dalam agama islam, kecuali ….
a. Setia kawan
b. Suka bekerja keras
c. Suka mengadu domba
d. Saling menyayangi


Sesama umat islam harus saling membantu, karena umat islam adalah ….
a. Saudara kandung
b. Bersaudara
c. Berkeluarga
d. Bermusuhan


Gerakan solat yang paling akhir adalah ….
a. Takbir
b. Rukuk
c. Sujud
d. Salam


Allah adalah Tuhan yang maha kuasa maka Allah ….
a. Membutuhkan manusia
b. Tidak membutuhkan bantuan manusia
c. Sangat butuh malaikat
d. Dibantu para nabi


Jika kita mempunyai hewan peliharaan maka kita harus ….
a. Memberinya makan
b. Membiarkannya
c. Menyiksanya
d. memeras tenaganya


Allah mempunyai sifat mustahil berjumlah ….
a. 10
b. 20
c. 30
d. 40


Allah itu adalah Dzat yang maha sempurna maka Allah ….
a. Mempunyai kekurangan dan kelebihan
b. Tidak mempunyai kekurangan
c. Tidak mempunyai kelebihan
d. Sedikit kekurangan-Nya


Sifat mustahil adam artinya adalah ….
a. Baik
b. Pertama
c. Ada
d. Tidak ada


Berikut ini yang bukan temasuk solat fardu adalah ….
a. Solat magrib
b. Solat ashar
c. Solat tarawih
d. Solat Subuh


Umat islam diwajibkan solat wajib sehari semalam sebanyak ….
a. 4 waktu
b. 5 waktu
c. 6 waktu
d. 7 waktu


Al-qur’an adalah kitab suci umat ….
a. Kristen
b. Islam
c. Hindu
d. Budha


Bacaan ta’awudz berbunyi ….
a. Audzu billahi minasy syaitonir rojim
b. Alhamdulillahi robbil alamin
c. Bismillahirr rohmanir rohim
d. Astagfirullahal adzim


Silahkan Pilih Mode Soal:


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.