Latihan Soal Ujian Semester 2 (UAS/UKK) Pendidikan Agama Islam (PAI) SD / MI Kelas 3


Preview Soal Acak Ujian Semester 2 (UAS/UKK) Pendidikan Agama Islam (PAI) SD / MI Kelas 3

Mulai Latihan :


Bacaan ta’awudz berbunyi ….
a. Audzu billahi minasy syaitonir rojim
b. Alhamdulillahi robbil alamin
c. Bismillahirr rohmanir rohim
d. Astagfirullahal adzim


Sifat mustahil adam artinya adalah ….
a. Baik
b. Pertama
c. Ada
d. Tidak ada


Jika ada teman yang membutuhkan bantuan maka kita harus ….
a. Pura-pura sibuk
b. Melihat dan menontonnya
c. Membantu semampunya
d. Menyuruh orang lain membantu


Contoh perilaku yang buruk terhadap binatang adalah ….
a. Memeliharanya di kandang
b. Mengadunya dengan hewan lain
c. Memberinya makanan
d. Merawat tempat hidupnya


Solat yang dikerjakan pada tengah hari adalah ….
a. Solat subuh
b. Solat magrib
c. Solat dzuhur
d. Solat iysa’


Solat dzuhur dan ashar memilki jumlah rokaat sebanyak ….
a. 2 rokaat
b. 3 rokaat
c. 4 rokaat
d. 5 rokaat


Allah mempunyai sifat Mukhalafatuhu lil hawadisi yang artinya adalah ….
a. Berdiri sendiri
b. Menciptakan langit dan bumi
c. Tidak sama dengan makhluk
d. Maha menciptakan


Terhadap teman kita harus bersifat ….
a. Acuh
b. Setia kawan
c. Mengejek
d. Sombong


Umat islam diwajibkan solat wajib sehari semalam sebanyak ….
a. 4 waktu
b. 5 waktu
c. 6 waktu
d. 7 waktu


Contoh perbuatan yang menunjukan cinta terhadap lingkungan adalah ….
a. Membuang sampah di sungai
b. Menumpuk sampah di jalan
c. Melakukan kerja bakti
d. Memelihara kelestarian hutan


Arti man jadda wa jadda adalah ….
a. Seseorang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya
b. Seseorang yang belajar pasti pintar
c. Seseorang yang bersedekah akan mendapat pahala
d. Siapa yang tidak solat akan mendapatkan dosa


Solat yang memiliki jumlah 2 rokaat adalah solat ….
a. Magrib
b. Subuh
c. Isya’
d. Dzuhur


Allah mempunyai sifat mustahil berjumlah ….
a. 10
b. 20
c. 30
d. 40


Allah itu adalah Dzat yang maha sempurna maka Allah ….
a. Mempunyai kekurangan dan kelebihan
b. Tidak mempunyai kekurangan
c. Tidak mempunyai kelebihan
d. Sedikit kekurangan-Nya


Al-qur’an adalah kitab suci umat ….
a. Kristen
b. Islam
c. Hindu
d. Budha


Jika kita mempunyai hewan peliharaan maka kita harus ….
a. Memberinya makan
b. Membiarkannya
c. Menyiksanya
d. memeras tenaganya


Berikut ini adalah contoh sifat terpuji terhadap teman, kecuali ….
a. Menjenguk ketika sakit
b. Menolong ketika susah
c. Menasihati ketika salah
d. Mengejek ketika lucu


Sebeelum membaca al-qur’an, kita harus suci dari ….
a. Hadas kecil
b. Makanan
c. Minuman
d. Dosa


Solat fardu jika tidak dikerjakan akan mendapatkan ….
a. Pahala
b. Dosa
c. Pujian
d. Sedekah


Allah adalah Tuhan yang maha kuasa maka Allah ….
a. Membutuhkan manusia
b. Tidak membutuhkan bantuan manusia
c. Sangat butuh malaikat
d. Dibantu para nabi


Silahkan Pilih Mode Soal:


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.