Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA


Latihan Soal Ujian Semester 1 (UAS) Bahasa Jawa SD / MI Kelas 2


Preview Soal Acak Ujian Semester 1 (UAS) Bahasa Jawa SD / MI Kelas 2

Mulai Latihan :


Sedulurku lanang sing lahire sakwise aku yaiku …
a. kakang
b. mbakyu
c. adhi


wacanen pachelaton ing ngisor iki
sinta : koe saka ngendi yuk?
ayuk : aku saka perpustakaan.
sinta : kowe mang mbi sapa?
ayuk : aku lunga mbi dini lan ratih
sinta : kapan-kapan aku hijak ya yuk
ayuk : iya sin, muga-muga bae aku eling
——————–
ayuk bar lunga saka …
a. perpustakaan
b. sekolah
c. omahe sinta


bu guru – buku – ngasta – gambar
tatanan tembung ing dhuwur iku sing bener yaiku …
a. buku gambar ngasta bu guru
b. bu guru ngasta buku gambar
c. gambar buku bu guru ngasta


gamelan sing carane ngunekake kudu disebul
lan digawe saka pring yaiku …
a. suling
b. gong
c. bonang


ningsih lagi teka saka sekolah . kosok baline teka yaiku …
a. wangsul
b. mlebu
c. lunga


wayang sing irunge dawa lan awake gedhe dhuwur yaiku …
a. semar   
b. bagong   
c. petruk


wong sing ora gelem nyambut gawe iku diarani …
a. pinter
b. sregep
c. kesed


ningrum nembe mangan roti
ukara ing dhuwur iku jejere yaiku …
a. ningrum
b. mangan
c. roti


rahmad saiki wes kelas telu
pitakon andhedhasar wangsulan ing dhuwur iku sing bener yaiku …
a. saiki rahmad bijine pira?
b. saiki rahmad wes mulih durung?
c. saiki rahmad wes kelas pira?


ibu tindak peken. basa ngokone yaiku …
a. ibu lunga sekolah
b. ibu lunga sawah
c. ibu lunga pasar


yen arep lewat ing ngarepe wong liya kudu ngaturake …
a. nyuwun pamit
b. nyuwun sewu
c. nyuwun ngapura


dadi murid sing apik yen diwulang guru kudu ….
a. rame dewe
b. krunguake
c. sakpenake


bapakke ibuku iku …
a. embah putri
b. embang kakung
c. pakdhe


wujudku akeh sing bentuke kothak
aku digawe saka kayu
aku nduwe sikil papat
aku kanggo lungguhan

Batangane tembung-tembung ing dhuwur iku yaiku …
a. meja
b. sapi
c. kursi


bapak wes teka
ukara ing dhuwur basa kramane yaikut …
a. bapak dereng wangsul
b. bapak sampun tindak
c. bapak sampun wangsul


wacanen pachelaton ing ngisor iki
sinta : koe saka ngendi yuk?
ayuk : aku saka perpustakaan.
sinta : kowe mang mbi sapa?
ayuk : aku lunga mbi dini lan ratih
sinta : kapan-kapan aku hijak ya yuk
ayuk : iya sin, muga-muga bae aku eling
————
sapa bae kancane ayuk sing dijak lunga perpustakaan?
a. sinta lan ratih
b. sinta lan dini
c. dini lan ratih


punakawan sing diarane kanthong bolong yaiku …
a. gareng
b. semar
c. petruk


… regane bukumu
cecak-cecak ing dhuwur iku isine sing bener yaiku …
a. kepriye
b. pira
c. sapa


aku piranti sing bentuke bisa bunder lan kotak
aku dipasang ing tembok uga ing tangan
aku kanggo nuduhake wektu
aku yaiku …
a. pit
b. buku
c. jam


joko : “sapa jenengmu?”
rani : “ ……”
a. jenengku rani
b. aku saka semarang
c. jenengmu joko


Silahkan Pilih Mode Soal:


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.