Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMA


Latihan Soal Ujian Semester 1 (UAS) Bahasa Jawa SD / MI Kelas 2


Preview Soal Acak Ujian Semester 1 (UAS) Bahasa Jawa SD / MI Kelas 2

Mulai Latihan :


tandurane kudu disirami supaya bisa urip …
a. mati
b. subur
c. layu


wacanen pachelaton ing ngisor iki
sinta : koe saka ngendi yuk?
ayuk : aku saka perpustakaan.
sinta : kowe mang mbi sapa?
ayuk : aku lunga mbi dini lan ratih
sinta : kapan-kapan aku hijak ya yuk
ayuk : iya sin, muga-muga bae aku eling
——————–
ayuk bar lunga saka …
a. perpustakaan
b. sekolah
c. omahe sinta


punakawan sing diarane kanthong bolong yaiku …
a. gareng
b. semar
c. petruk


aku piranti sing bentuke bisa bunder lan kotak
aku dipasang ing tembok uga ing tangan
aku kanggo nuduhake wektu
aku yaiku …
a. pit
b. buku
c. jam


dadi murid sing apik yen diwulang guru kudu ….
a. rame dewe
b. krunguake
c. sakpenake


Sedulurku lanang sing lahire sakwise aku yaiku …
a. kakang
b. mbakyu
c. adhi


joko : “sapa jenengmu?”
rani : “ ……”
a. jenengku rani
b. aku saka semarang
c. jenengmu joko


bapakke ibuku iku …
a. embah putri
b. embang kakung
c. pakdhe


wayang sing irunge dawa lan awake gedhe dhuwur yaiku …
a. semar   
b. bagong   
c. petruk


bapak wes teka
ukara ing dhuwur basa kramane yaikut …
a. bapak dereng wangsul
b. bapak sampun tindak
c. bapak sampun wangsul


yen arep lewat ing ngarepe wong liya kudu ngaturake …
a. nyuwun pamit
b. nyuwun sewu
c. nyuwun ngapura


yen ketemu karo bu guru ing wayah esuk kudu ngaturake …
a. sugeng dalu
b. sugeng injing
c. sugeng siang


ningrum nembe mangan roti
ukara ing dhuwur iku jejere yaiku …
a. ningrum
b. mangan
c. roti


rahmad saiki wes kelas telu
pitakon andhedhasar wangsulan ing dhuwur iku sing bener yaiku …
a. saiki rahmad bijine pira?
b. saiki rahmad wes mulih durung?
c. saiki rahmad wes kelas pira?


wong sing ora gelem nyambut gawe iku diarani …
a. pinter
b. sregep
c. kesed


gamelan sing carane ngunekake kudu disebul
lan digawe saka pring yaiku …
a. suling
b. gong
c. bonang


… regane bukumu
cecak-cecak ing dhuwur iku isine sing bener yaiku …
a. kepriye
b. pira
c. sapa


ibu tindak peken. basa ngokone yaiku …
a. ibu lunga sekolah
b. ibu lunga sawah
c. ibu lunga pasar


wong sing ngelakokake wayang iku arane …
a. guru
b. dhalang
c. sinden


ningsih lagi teka saka sekolah . kosok baline teka yaiku …
a. wangsul
b. mlebu
c. lunga


Silahkan Pilih Mode Soal:


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.