Latihan Soal Ujian Semester 2 (UAS/UKK) Bahasa Jawa SD/MI Kelas 1


Preview Soal Acak Ujian Semester 2 (UAS/UKK) Bahasa Jawa SD/MI Kelas 1

Mulai Latihan :


manuk dara iku mabur nggunakake …
a. sikil
b. buntut
c. lar


pitik iku sikile jumlahe ana …
a. 2
b. 4
c. 6


anak sapi iku arane …
a. piyek
b. kuthuk
c. pedet


basa kramane tangan yaiku …
a. suku
b. rikma
c. asta


andi diparingi hadiah soko bu guru
andi banjur ngucapake …
a. ngapurane
b. sugeng enjang
c. matur nuwun


Yen ketemu pak guru wayah sore kudu ngucapake …
a. sugeng dalu
b. sugeng sonten
c. sugen enjang


budi tangi turu jam lima esuk
sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare
Jam enem budi banjur adus
Sakwise adus budi terus sarapan
Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane
budi mangkat sekolah bareng konco-koncone
———————
sapa sing diterangake ing cerita dhuwur iku …
a. wong tuane budi
b. budi
c. kancane budi


wong sing sregep sinau iku bakal …
a. pinter
b. sugih
c. ayu


budi tangi turu jam lima esuk
sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare
Jam enem budi banjur adus
Sakwise adus budi terus sarapan
Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane
budi mangkat sekolah bareng konco-koncone
———————
budi tangi turu jam …
a. setengah pitu
b. jam enem
c. jam lima


bapak nembe tindak
basa ngokone tindak yaiku …
a. mangan
b. lunga
c. bali


yen kepengen awake sehat iku uripe kudu …
a. resikan
b. dolanan
c. mangan terus


wedus iku nduwe swara …
a. petok-petok
b. mbek-mbek
c. ngeong-ngeong


mripat iku digunakake kanggo …
a. mangan
b. mikul
c. ningali


ani lagi luru godong gedang
rupane godong gedang yaiku …
a. abang
b. putih
c. ijo


budi tangi turu jam lima esuk
sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare
Jam enem budi banjur adus
Sakwise adus budi terus sarapan
Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane
budi mangkat sekolah bareng konco-koncone
———————
budi mangkat sekolah karo …
a. konco-koncone
b. wong tuane
c. dewekan


budi tangi turu jam lima esuk
sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare
Jam enem budi banjur adus
Sakwise adus budi terus sarapan
Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane
budi mangkat sekolah bareng konco-koncone
———————
kapan budi pamitan karo wong tuane
a. jam setengah pitu
b. jam enem esuk
c. jam pitu


yen arep mlebu omahe wong liyo kudu ngucapake …
a. kulo nuwun
b. matur nuwun
c. nyuwun sewu


Sing rasane asin yaiku …
a. uyah
b. jeruk
c. pelem


kewan sing senengane kluruk yaiku …
a. kucing
b. pitik
c. wedus


budi tangi turu jam lima esuk
sakwise tangi budi banjur ngresiki kamare
Jam enem budi banjur adus
Sakwise adus budi terus sarapan
Jam setengah pitu budi pamitan mbi wong tuane
budi mangkat sekolah bareng konco-koncone
———————
sakwise adus budi banjur …
a. pamitan
b. sarapan
c. mangkat sekolah


Silahkan Pilih Mode Soal:


Cara Menggunakan : Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia.

Tips : Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas.